Zarząd

Prezes

Dorota Sokolovska

Studenta nauk politycznych na Uniwersytecie Wileńskim. Pracuje jako reporterka dla polskojęzycznej audycji na falach LRT. Współpracowała z agencją dziennikarską „NARA“ oraz portalem zw.lt. Aktywna członkini organizacji studenckich oraz pozarządowych. W 2017 roku została nagrodzona statuetką „Małego Krzysztofa“ za zasługi w dziedzinie filologii.

Członkowie Zarządu

Adam Roževič

Student nauk politycznych na Uniwersytecie Wileńskim, działacz społeczny, członek organizacji studenckich, obecnie pracuje jako analityk polityki.

Dr Andrzej Pukszto

Historyk, politolog, kierownik Katedry Politologii na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie.

Dr Mariusz Antonowicz

Wilnianin, w Polskim Klubie Dyskusyjnym działa od 2014 r. Ukończył Wileńskie Liceum, stopień bakałarza uzyskał w University of Warwick w Wielkiej Brytanii. Potem ukończył studia magisterskie w Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Nauk Politycznych Uniwersytetu Wileńskiego, gdzie w 2020 r. obronił doktorat. Zawodowo jest politologiem, pracuje na Uniwersytecie Wileńskim.Interesuje się polityką międzynarodową.