Zarząd

Prezes

Alina Obolewicz

Z wykształcenia historyk, z zawodu przewodniczka. Magister Wydziału Historii Uniwersytetu Wileńskiego. Stypendystka programu im.L.Kirklanda w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka książki „Całym życiem pełnić służbę…Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie w opinii jego działaczy i liderów”. Działaczka społeczna, dawniej – liderka i instruktorka ZHP na Litwie. Członkini Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą.

Członkowie Zarządu

Grzegorz Miłoszewicz

Prawnik, działacz społeczny, absolwent Uniwersytetu w Białymstoku, obecnie pracuje jako prawnik w Ministerstwie Gospodarki RL

Mariusz Antonowicz

Politolog, absolwent i wykładowca Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Nauk Politycznych Uniwersytetu Wileńskiego

Dr Andrzej Pukszto

Historyk, politolog, kierownik Katedry Politologii na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie.

Ewelina Mokrzecka

Z wykształcenia prawniczka, z zawodu dziennikarka. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Przez wiele lat związana z warszawskimi organizacjami pozarządowymi. Jedna z założycielek portalu informacyjnego Radia „Znad Wilii” zw.lt. Społeczniczka, organizatorka wielu akcji charytatywnych i happeningów na Wileńszczyźnie. Obecnie redaktorka portalu zw.lt.