Zarząd

Prezes

Ewelina Mokrzecka

Z wykształcenia prawniczka, z zawodu dziennikarka. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Przez wiele lat związana z warszawskimi organizacjami pozarządowymi. Jedna z założycielek portalu informacyjnego Radia „Znad Wilii” zw.lt. Społeczniczka, organizatorka wielu akcji charytatywnych i happeningów na Wileńszczyźnie. Obecnie redaktorka portalu zw.lt.

Członkowie Zarządu

Grzegorz Miłoszewicz

Prawnik, działacz społeczny, absolwent Uniwersytetu w Białymstoku, obecnie pracuje jako prawnik w Ministerstwie Gospodarki RL

Mariusz Antonowicz

Politolog, absolwent i wykładowca Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Nauk Politycznych Uniwersytetu Wileńskiego

Dr Andrzej Pukszto

Historyk, politolog, kierownik Katedry Politologii na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie.

Aleksander Radczenko

Prawnik, podróżnik, autor bloga „Inna Wileńszczyzna jest możliwa“, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, obecnie starszy doradca w Ministerstwie Gospodarki RL, b. redaktor naczelny dziennika „Gazeta Wileńska“