O Nas

Polski Klub Dyskusyjny

Polski Klub Dyskusyjny (PKD) – to platforma do dyskusji polsko-polskiej na Litwie oraz dialogu polsko-litewskiego. Miejsce, w którym wszyscy Polacy na Litwie mogą się wymieniać poglądami i opiniami na wszelkie aktualne tematy między sobą oraz z litewskimi politykami, dziennikarzami, naukowcami, dyplomatami oraz ekspertami, pod warunkiem nie uprawiania agitacji i propagandy politycznej, nie używania mowy nienawiści oraz szacunku wobec innych osób i ich poglądów, opinii oraz przekonań.

Polski Klub Dyskusyjny założyli we wrześniu 2014 roku dziennikarka Ewelina Mokrzecka, prawnik oraz bloger Aleksander Radczenko, dziennikarz Antoni Radczenko, dziennikarz i historyk Jacek Jan Komar, politolog Mariusz Antonowicz oraz impresario Paweł Żemojtin. Obecnie PKD liczy kilkadziesiąt członków.

W ciągu czterech lat działalności PKD zorganizował ponad 70 dyskusji, w których uczestniczyło około 200 prelegentów i które zgromadziły ponad 2 tysiące uczestników. Gośćmi Klubu byli najważniejsi litewscy i polscy politycy, działacze kultury, dziennikarze i historycy: Alfredas Bumblauskas, Ziemowit Szczerek, Remigijus Šimašius, Algirdas Sysas, Waldemar Tomaszewski, Andrius Kubilius, Gintautas Paluckas, Tomas Tomilinas, Eligijus Raila, Jarosław Niewierowicz, Rimvydas Valatka, Edward Trusewicz, Czeslaw Okińczyc, Zbigniew Balcewicz, Linas Linkevičius, Piotr Zychowicz, Witold Jurasz, Jan Żaryn czy Bogdan Borusewicz. Eventy organizowane przez PKD — takie jak wspólne polsko-litewskie marsze z 11 marca czy obchody dni niepodległości Polski czy Litwy — stały się w Wilnie imprezami typu must-attend, gromadzącymi nazwiska z pierwszych stron gazet i portali.

W grudniu 2017 roku staraniami Polskiego Klubu Dyskusyjnego w Wilnie została odsłonięta tablica upamiętniająca Józefa i Stanisława Mackiewiczów. PKD jako pierwszy, w roku 2015, rozpoczął starania o wznowienie nadawania na Wileńszczyźnie polskich telewizji, które w maju 2018 roku zakończyły się sukcesem – litewski rząd dofinansował retransmisję na Litwie 4 kanałów polskiej telewizji. PKD aktywnie uczestniczy w przygotowaniu aktów prawnych rozwiązujących najbardziej pałające problemy polskiej mniejszości na Litwie (np. projektu Ustawy o mniejszościach narodowych).

W marcu 2017 roku Polski Klub Dyskusyjny został laureatem prestiżowej litewskiej Nagrody Klanu Gailiusów, w marcu 2018 roku – litewskiej Narodowej Nagrody Równości i Różnorodności w dziedzinie krzewienia dialogu między narodami.