Wykształcone, skromne, spełnione

W czwartek, 12 kwietnia w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyło się kolejne z cyklu spotkań organizowanych przez Polski Klub Dyskusyjny. Tym razem jego uczestniczkami i bohaterkami były niemal wyłącznie kobiety, ponieważ to im poświęcony był ten wieczór. Chyba po raz pierwszy w PKD panie zdominowały zarówno stół dyskusyjny, jak i widownię. W spotkaniu pt. „Czy Polka na Litwie może odnieść sukces?” prowadzonym przez prezes klubu Ewelinę Mokrzecką cztery Polki podzieliły się tym, w jaki sposób udało im się odnieść zawodowy i prywatny sukces.