PKD: Polsko-litewskie obchody stulecia niepodległości

PKD: Polsko-litewskie obchody stulecia niepodległości W przeddzień głównych obchodów stulecia odzyskania przez Litwę niepodległości Polski Klub Dyskusyjny zorganizował, już po raz trzeci, polsko-litewskie spotkanie w Piano Man Bar. Na oficjalną część złożyła się dyskusja z udziałem historyka Uniwersytetu Wileńskiego Eligijusa Raili i pisarza Herkusa Kunčiusa, byłego prezesa litewskiego PEN Clubu. Rozmowa, którą prowadził Aleksander Radczenko dotyczyła postaci zasłużonych dla odrodzenia litewskiej państwowości, w tym m.in. sygnatariuszy Aktu 16 Lutego Jonasa Basanavičiusa i Stanisława Narutowicza. Zebrani goście zostali uprzednio poproszeni o przyjście w strojach z epoki – najciekawsze z nich zostały nagrodzone.

Read more >

#LT100: Niepodległość w stylu The Great Gatsby

Pochodzę z pokolenia, które swoje dzieciństwo i pierwsze lata młodości spędziło w Związku Sowieckim. Na kończących się apelach szkolnych i zarnicach. Być może dlatego mam taką awersję do patetycznych sloganów i sztywnych imprez przypominających pionierskie „utrenniki”. Być może dlatego takie zdumienie budzą we mnie imprezy organizowane na Wileńszczyźnie, które po raz n-ty powtarzają wciąż te same sztywne, patetyczne i, co najgorsze, nudne pionierskie i komsomolskie scenariusze: białe bluzeczki, czarne spódniczki, czytane z kartki włożonej do skórzanej papeczki podniosłe frazesy.

Read more >

Dyskusja o podręcznikach w PKD: Nie można tu ustąpić

Czy polscy uczniowie na Litwie będą uczyli się z atrakcyjnych podręczników w języku polskim na miarę XXI wieku? – we czwartek (25 stycznia) zastanawiano się nad tym pytaniem w Polskim Klubie Dyskusyjnym.

Dyskusja odbyła się w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Prelegentami spotkania byli m.in. kierowniczka Centrum Języka Polskiego, Kultury i Dydaktyki na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym Henryka Sokołowska, Danuta Szejnicka z Centrum Rozwoju Edukacji, redaktorka w Wydawnictwach Uniwersytetu Warszawskiego Kaja Kojder oraz prezes Macierzy Szkolnej Józef Kwiatkowski. Przyszli również nauczyciele ze szkół polskich na Litwie, którzy również zabrali głos w dyskusji.

Read more >

PKD o podręcznikach dla szkół polskich na Litwie

W czwartek, 25 stycznia w Domu Kultury Polskiej odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie zorganizowane przez Polski Klub Dyskusyjny. Przedmiotem rozmów były polskie podręczniki na Litwie. Dyskutanci zastanawiali się, „czy polscy uczniowe na Litwie będą uczyli się z atrakcyjnych podręczników w języku polskim na miarę XXI wieku”. Pretekstem do dyskusji był artykuł Eweliny Mokrzeckiej, który ukazał się 15 stycznia 2018 roku na portalu zw.lt.

Read more >

O Wileńszczyźnie, Litwie, Polsce i Rosji – debata Polskiego Klubu Dyskusyjnego na Uniwersytecie Warszawskim

„Nie gramy we dwóch, ani we trzech, a we czwórkę. Czwartym aktorem, o którym się często zapomina jest Moskwa, której cień kładzie się na wszystkich porażkach i sukcesach. A większość dzisiejszych problemów polsko-litewskich jest wypadkową długoletniej polityki imperium sowieckiego”. Te słowa wypowiedziane przez dr. Przemysława Żurawskiego vel Grajewskiego otworzyły dyskusję organizowaną przez wileński Polski Klub Dyskusyjny. Tym razem spotkanie odbyło się Warszawie.

Read more >

Na marginesie dyskusji o podręcznikach dla polskich szkół

Przed tygodniem w DKP w Wilnie odbyła się dyskusja zainicjowana przez Polski Klub Dyskusyjny, której myśl przewodnia zawarta była w pytaniu „Czy polscy uczniowie na Litwie będą uczyli się z atrakcyjnych podręczników w języku polskim na miarę XXI wieku”.

Jako prelegenci wzięli w niej udział: prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” Józef Kwiatkowski, kierownik Centrum Języka Polskiego, Kultury i Dydaktyki na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym dr Henryka Sokołowska, przedstawicielka Centrum Rozwoju Edukacji Danuta Szejnicka oraz redaktorka w Wydawnictwach Uniwersytetu Warszawskiego (obecnie mieszkająca na Litwie) Kaja Kojder.

Read more >

Mokrzecka nowym prezesem PKD: Będę dążyła do większej otwartości klubu

“Pół żartem, pół serio chcę powiedzieć, że chciałabym, aby Polski Klub Dyskusyjny nie był postrzegany jako stricte męski klub, gdzie przychodzą faceci w garniturach, bo tak o nas czasem się mówi. Będę dążyć do większej otwartości naszej organizacji” – zapowiada dziennikarka zw.lt i Radia Znad Wilii, działaczka społeczna Ewelina Mokrzecka, która została nowym prezem PKD. Tradycyjnie prezes klubu wybierany jest na roczną kadencję.

Read more >