Litwa: Polski Klub Dyskusyjny uhonorowany

Polski Klub Dyskusyjny w Wilnie został wyróżniony za rozwój dialogu między Polakami i Litwinami