Główna

OŚWIADCZENIE
w sprawie pogróżek skierowanych przeciwko społeczności żydowskiej

W odniesieniu do niedawnych wydarzeń, które zaszły w Wilnie, a mianowicie przypadku anonimowych listów i telefonów z pogróżkami wobec współobywateli, Polski Klub Dyskusyjny wyraża stanowczy sprzeciw wszelkim działaniom mającym na celu zastraszanie społeczności żydowskiej.

Jednoznacznie wspieramy otwarte, pluralistyczne i integracyjne społeczeństwo, oparte na poszanowaniu podstawowych praw człowieka, tolerancji i wzajemnego zrozumienia. Uważamy przy tym, że zarówno mowa nienawiści, jak i wszelkie inne formy przemocy są niedopuszczalne, bez względu na to, wobec kogo są skierowane. Konsekwencje takich czynów mogą być bardzo poważne.

Apelujemy więc do organów państwa, by podjęły zdecydowane działania zmierzające do odnalezienia sprawców.

Wzywamy również przywódców politycznych i społeczeństwo, by sprawnie i bezkompromisowo reagowało na wszelkie przejawy mowy nienawiści i przemocy, aby się nie stały istotnym problemem społecznym.

To od nas wszystkich zależy w jakim kraju żyjemy.

[LT]

PAREIŠKIMAS
dėl grasinimų nukreiptų prieš Lietuvos žydų bendruomenę.

Atsižvelgdamas į pastarojo meto įvykius Vilniuje, ypač grasinimo laiškus ir skambučius, kurių sulaukė mūsų bendrapiliečiai, Lenkų diskusijų klubas griežtai smerkia bet kokius veiksmus, kuriais siekiama grasinti ar įbauginti Lietuvos žydų bendruomenę ir jos narius.

Lenkų diskusijų klubas vienareikšmiškai remia atvirą, pliuralistinę ir integracinę visuomenę, grindžiamą pagrindinių žmogaus teisių apsauga, tolerancija bei tarpusavio supratimu. Tuo pačiu manome, kad tiek neapykantos kalba, tiek bet kokios kitos prievartos ar diskriminacijos formos yra nepriimtinos, nepriklausomai nuo to, į ką jos yra nukreiptos. Tokių veiksmų pasekmės gali būti itin skaudžios.

Todėl raginame visas kompetentingas valstybės institucijas imtis ryžtingų veiksmų, kad atsakingi asmenys būtų nedelsiant nustatyti ir už savo veiksmus atsakytų Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Taip pat raginame politikus ir visuomenę veiksmingai ir be kompromisų reaguoti į bet kokias neapykantos ir prievartos apraiškas, kad jos netaptų rimta socialine problema.

Nuo mūsų visų priklauso, kokioje valstybėje gyvename.
...

 

Comment on Facebook

Wolelibyśmy by nie było tak skandalicznych sytuacji, które zmuszają nas reagować...

Gratuluję postawy i dziękuję!

BARDZO MADRZE...

Dziekuje i bravo!

Popieram , cieszę się , szczycę się !

Jest po litewsku?

Brawo!

Wreszcie ktoś z litewskich Polaków odważył się zabrać głos! Brawo!

+ View previous comments

2 months ago

Polski Klub Dyskusyjny - Lenkų Diskusijų Klubas

...

Load more